CYMDEITHAS DEFAID LLEYN

Croeso i wefan y Defaid Lleyn

Gobeithio y gwnewch fwynhau yr ymweliad.

Mae'r defaid Lleyn yn tarddu o Ben Llyn yng Ngogledd Cymru ac hyd yn ddiweddar nid oeddynt yn adnabyddus iawn yng ngweddill Prydain . Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf 
mae'r defaid Lleyn wedi dal sylw llawer o ffermwyr ac erbyn hyn mae'r defaid i'w gweld ar hyd a lled Prydain Fawr.

Yn fuan iawn, mae ffermwyr yn darganfod fod defaid Lleyn yn hawdd i'w trin, yn epilgar gyda greddf mamol arbennig, yn llaethog heb gael ei gor fwydo. Mae'r defaid Lleyn yn gallu 
intigreiddio yn naturiol i amryw o sefyllfaoedd ac yn addas i ucheldir yn ogystal a'r iseldir.

Cysylltwch â Ni

Neu Ysgrifennyddes Gwenda Roberts

Society Secretary

Gwenda Roberts, 
Gwyndy, 
Bryncroes, 
Sarn, 
Pwllheli, 
Gwynedd
LL53 8ET

T - 01758 730366 
E - office@lleynsheep.com

 

 

Am unrhyw ymholiad yn ymwneud 
â‘r Ddafad Hyblyg a’r Defaid Lleyn cysylltwch â Swyddog Hyrwyddo, Cymdeithas Defaid Lleyn

 


Promotions & Breed Development OfficerHeather_Stoney.jpg

 

M - 079666 99930

E - promotions@lleynsheep.com

2021 Handbook Sponsor

Trident Logo.jpg

2021 Newsletter Sponsor

Roxan 2018 logo.png

2021 Photo Competition Sponsor

JG Animal Health logo website.jpg

NSA Affiliated Logo (2).jpg